รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษเรียนดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 13:26:32 เข้าชม : 766 ครั้ง

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษเรียนดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 13:26:32   เข้าชม : 766 ครั้ง

กลับ ...