รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 14:32:36 เข้าชม : 1465 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 14:32:36   เข้าชม : 1465 ครั้ง

กลับ ...