ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 11:46:20 เข้าชม : 1445 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 11:46:20   เข้าชม : 1445 ครั้ง

กลับ ...