ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 "แคแสดวิชาการ 67"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 14:09:39 เข้าชม : 309 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 "แคแสดวิชาการ 67"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 14:09:39   เข้าชม : 309 ครั้ง

กลับ ...