ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 11:13:44 เข้าชม : 2921 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 11:13:44   เข้าชม : 2921 ครั้ง

กลับ ...