ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 มีนาคม 2567 11:25:47 เข้าชม : 353 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 มีนาคม 2567 11:25:47   เข้าชม : 353 ครั้ง

    • สามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถเข้าระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา

            ได้ที่ลิงก์ https://reg2.reru.ac.th/studentMis/grade/login.php

     

    • สามารถตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการกำกับการสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สามารถเข้าระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนได้ที่ลิงก์ https://reg2.reru.ac.th/studentMis/teach/login.php

กลับ ...