ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เครือข่ายแหล่งฝึกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือคณะพยาบาลศาสตร์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 10:00:24 เข้าชม : 1756 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เครือข่ายแหล่งฝึกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือคณะพยาบาลศาสตร์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 10:00:24   เข้าชม : 1756 ครั้ง

กลับ ...