ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 11:00:00 เข้าชม : 475 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 11:00:00   เข้าชม : 475 ครั้ง

กลับ ...