ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 14:47:07 เข้าชม : 1450 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 14:47:07   เข้าชม : 1450 ครั้ง

กลับ ...