ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 15:33:16 เข้าชม : 567 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 15:33:16   เข้าชม : 567 ครั้ง

กลับ ...