ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 4 เมษายน 2567 10:42:14 เข้าชม : 702 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 4 เมษายน 2567 10:42:14   เข้าชม : 702 ครั้ง

กลับ ...