ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2567 ลำดับสำรอง(ครั้งที่ 2)

วันที่ 18 เมษายน 2567 15:01:52 เข้าชม : 564 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2567 ลำดับสำรอง(ครั้งที่ 2)

วันที่ 18 เมษายน 2567 15:01:52   เข้าชม : 564 ครั้ง

กลับ ...