ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2567 09:45:52 เข้าชม : 638 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2567 09:45:52   เข้าชม : 638 ครั้ง

กลับ ...