การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา2567 สมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2567

วันที่ 20 เมษายน 2567 10:08:21 เข้าชม : 253 ครั้ง

การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา2567 สมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2567

วันที่ 20 เมษายน 2567 10:08:21   เข้าชม : 253 ครั้ง

กลับ ...