ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 09:31:51 เข้าชม : 581 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 09:31:51   เข้าชม : 581 ครั้ง

กลับ ...