ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 14:14:59 เข้าชม : 490 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 14:14:59   เข้าชม : 490 ครั้ง

กลับ ...