ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 13:20:00 เข้าชม : 88 ครั้ง

ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 13:20:00   เข้าชม : 88 ครั้ง

กลับ ...