ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 09:45:54 เข้าชม : 313 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 09:45:54   เข้าชม : 313 ครั้ง

กลับ ...