ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 15:30:36 เข้าชม : 469 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 15:30:36   เข้าชม : 469 ครั้ง

กลับ ...