ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 15:42:29 เข้าชม : 336 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 15:42:29   เข้าชม : 336 ครั้ง

กลับ ...