ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2567 ลำดับสำรอง(ครั้งที่4)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 10:51:42 เข้าชม : 404 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2567 ลำดับสำรอง(ครั้งที่4)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 10:51:42   เข้าชม : 404 ครั้ง

กลับ ...