หลักสูตรประกาศนียบัตร Non degree การใช้เทคโนโลยีผลิตโคขุนลูกผสมระยะสั้นคุณภาพสูง รุ่นที่ 1 ลงทะเบียนเลย ฟรีตลอดหลักสูตร เรียนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 11:50:45 เข้าชม : 122 ครั้ง

หลักสูตรประกาศนียบัตร Non degree การใช้เทคโนโลยีผลิตโคขุนลูกผสมระยะสั้นคุณภาพสูง รุ่นที่ 1 ลงทะเบียนเลย ฟรีตลอดหลักสูตร เรียนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 11:50:45   เข้าชม : 122 ครั้ง


     

    เปิดรับสมัครหลักสูตร non-degree

    เชิญผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมหลักสูตร non-degree ประกาศณียบัตรการใช้เทคโนโลยีการผลิตโคขุนลูกผสมระยะสั้นคุณภาพสูง รุ่นที่ 1 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2567 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2567 ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศณียบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด -รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ดร.วิไลวรรณ ขันธุแสง โทร 087-867-1101

กลับ ...