สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 17:20:00 เข้าชม : 174 ครั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 17:20:00   เข้าชม : 174 ครั้ง

กลับ ...