ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล สบทบทุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 13:50:53 เข้าชม : 126 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล สบทบทุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 13:50:53   เข้าชม : 126 ครั้ง

   

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล
  สบทบทุนการศึกษา และพัฒนาศักยภาพนักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้จิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์รับกุศลร่วมอนุโมทนา เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล
  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าได้ตามกำลังจิตศรัทธา หากท่านไม่สามารถเดินทางไปร่วมทำบุญได้
  กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญไปที่
  บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี ผ้าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หมายเลขบัญชี 411-3-65105-1

   

  ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านพร้อมครอบครัวญาติมิตร
  ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกท่านเทอญ.

กลับ ...