คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 4 เดือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 09:27:23 เข้าชม : 107 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 4 เดือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 09:27:23   เข้าชม : 107 ครั้ง

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 4 เดือน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2567

  สามารถสมัครง่าย ๆ ได้ถึง 3 ช่องทาง

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ลิงก์: Download พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร
  2. สมัครด้วยตนเอง ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร 200 บาท
  3. สมัครทางไปรษณีย์ส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมหลักฐานการสมัคร

   

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 0-4355-6066 
  ผศ.ดร.ลัดดา พลพุทธา โทร.0-89-489-1160

  อ.ปลมา โสบุตร์ โทร.0-85-207-2005

   

  ติดตามข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
  Facebook:
  https://web.facebook.com/nursing.reru/?locale=th_TH
  Website: https://nur.reru.ac.th/

กลับ ...