เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 15:06:48 เข้าชม : 123 ครั้ง

เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 15:06:48   เข้าชม : 123 ครั้ง

กลับ ...