การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 10:16:42 เข้าชม : 93 ครั้ง

การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 10:16:42   เข้าชม : 93 ครั้ง

    ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

    >ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน Download

    >ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์ Download

    >ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา  Download

    >ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนจองรายวิชาเลือกเสรี  Download

กลับ ...