เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การทบทวนการจัดทำหลักสูตร OBE ตามเกณฑ์ AUN-QA" เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 09:49:14 เข้าชม : 44 ครั้ง

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การทบทวนการจัดทำหลักสูตร OBE ตามเกณฑ์ AUN-QA" เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 09:49:14   เข้าชม : 44 ครั้ง

    แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “การทบทวนการจัดทำหลักสูตร OBE ตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

    วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

    >>Click..แบบตอบรับ<<

กลับ ...