ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567 (RERU Language Center 2024) ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 11:55:52 เข้าชม : 181 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567 (RERU Language Center 2024) ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 11:55:52   เข้าชม : 181 ครั้ง

  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567 (RERU Language Center 2024)
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  โดยมีการแข่งขัน 4 รายการ 3 รุ่น ดังนี้

  1.English Speech Contest ประเภทรายบุคคล/เดี่ยว/1คน = รุ่นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และรุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดการศึกษา)

  2.RERU English Quiz Open 2024 ประเภททีม/2คน = รุ่นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และรุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดการศึกษา)

  3.English Singing Contest = ประเภทรายบุคคล/เดี่ยว/1คน = รุ่นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และรุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดการศึกษา)

  4.การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  (English Proficiency Test) = ประเภทรายบุคคล/เดี่ยว/1คน = iรุ่นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ,รุ่นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และรุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดการศึกษา)

  สมัครแข่งขัน วันนี้ - วันที่ 14 กรฎาคม 2567 (ถ้าเต็มตามจำนวนขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนกำหนด) Download

  หนังสือเชิญแข่งขัน Download

  ตรวจสอบรายชื่อ Download

  ลิงค์เกณฑ์การแข่งขัน Download

กลับ ...