ขอเชิญร่วมเปิดมุมมอง "RERU ๒๕ ปี กับอนาคตพัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ" โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 13:35:42 เข้าชม : 157 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเปิดมุมมอง "RERU ๒๕ ปี กับอนาคตพัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ" โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 13:35:42   เข้าชม : 157 ครั้ง

กลับ ...