ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

โครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุค Digital Disruption” ปีการศึกษา 2563

จำนวนผู้เข้าชม 367 ครั้ง

ACADEMIC    RERU