ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

ภาพบรรยากาศในงาน "RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565" จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง